පුරා වසර 8ක කාලයක් තුල අප ව්‍යාපාරික සංගමයේ සියලූ වැඩකටයුතු සමග සම්බන්ධ වී සුවිශේෂී මෙහෙවරක් කල මා හට සභාපති ධූරයට පත් කිරීම ගැන පළමුව මා කෘතඥ පූර්වකව ස්තූතිවන්ත වෙමි.

මින් ඉදිරියට මාගේ සේවා කාලය තුල විශාල වැඩ කොටසක් ඉටු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර ශක්තිමත් විධායක කමිටුව සමග වැඩකටයුතු කරගෙන යාම තුලින් මහත් ආඩම්බරයෙන් ඒවාට මුහුණ දීමට හැකියාවක් ඇත.

ව්‍යාපාරික මහතුන්ගේ ගැටළු සඳහා ද ප්‍රදේශයේ සුභ සාධන කටයුතු සඳහා ද ඇපකැප වී ක්‍රියා කිරීම මාගේ ඒකායන බලාපොරොත්තුව වන අතර ඉදිරියේදී ව්‍යාපාරික සංගමයට ගෞරවයක් වන පරිදි සියලූ අභියෝගයන්ට මුහුණ දී මොරටුව එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමය ශ්‍රී ලංකා ධරණි තලය තුල ප්‍රධානතම ව්‍යාපාරික සංගමය බවට පත් කිරීමේ ඒකායන බලාපොරොත්තුවත් සමග එය සඵල කර ගැනීම සඳහා අපගේ සාමාජිකයන් සියලූ දෙනා හට මා සමග අත්වැල් බැඳගන්නා ලෙස නිහතමානීව ඉල්ලා සිටිමි.

 

බී.කේ.එන්. සුමනරත්න

සභාපති

මොරටුව එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමයේ  සභාපති තුමාගේ සුභාශිංසනය

Rounded Rectangle: ව්‍යාපෘති
Rounded Rectangle: සාමාජිකයන් 
Rounded Rectangle: ගැලරිය

විධායක ලේකම් තුමාගේ සුභාශිංසනය

භාණ්ඩාගාරික තුමාගේ සුභාශිංසනය

ප්‍රධාන සංවිධායක තුමාගේ සුභාශිංසනය

Text Box:

මොරටුව එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමය 

Text Box: අප ගැන 
Text Box: පුවත් වාර්තා 
Text Box: විමසීම්
Text Box: මුල් පිටුව

ලිපිනය

අංක: 437, ගාලුපාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව

දුරකථන අංකය

0714277363

මුහුණු පොත

MoratuwaBusinessSoceity

කතු හිමිකම

මොරටුව එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමය. සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය "කියෝශ් ටෙක්නොලොජීස්"

විද්‍යුත් තැපෑල

info@mubs.lk

Related imageImage result for white home icon gifImage result for white home icon gifImage result for white facebook icon gifImage result for white copyright icon