මොරටුව එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමයට මාගේ හර්‍ද්‍යාංගම සුභ පැතුම් එක් කරමි 

මීට 08 වසරකට පෙර වීරත්වයෙන් පිරුණූ අභිමානවත් මොරටුව පුරවරයේ සහෘද  ව්‍යාපාරික කැළකගේ ඵකමූතූවෙන් ගොඩනැගූණූ මොරටුව එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමය අද වන විට දඵලමින් වැඩෙන රුක්ෂයක් සේ පෝෂණය වීම දැකීම සතූටට කරුණකි

මොරටුව පුරවරයේ ලොකූ පොඩි සෑම  ව්‍යාපාරික සහෝදර කැළගේ ම සහයයෝගයෙන් යූතූව  ඔවූන්ගේ සමගිය සහයෝගය මිත්‍රිත්වය ඒකාපත් කොට  ශක්තිමත්  ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවක් බිහි කිරීමට මෙම  ව්‍යාපාරික  සංගමයට ඉදිරියේදී  ශක්තිය, ධෛර්ය ලැබේවා යන්න මාගේ  ප්‍රාර්ථනයයි.

 

ඵ් ඵ් තිලකරත්න

භාණ්ඩාගාරික

මොරටුව එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමයේ භාණ්ඩාගාරික තුමාගේ සුභාශිංසනය

Rounded Rectangle: ව්‍යාපෘති
Rounded Rectangle: සාමාජිකයන් 
Rounded Rectangle: ගැලරිය

සභාපති තුමාගේ සුභාශිංසනය

විධායක ලේකම් තුමාගේ සුභාශිංසනය

ප්‍රධාන සංවිධායක තුමාගේ සුභාශිංසනය

Text Box:

මොරටුව එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමය 

Text Box: අප ගැන 
Text Box: පුවත් වාර්තා 
Text Box: විමසීම්
Text Box: මුල් පිටුව

ලිපිනය

අංක: 437, ගාලුපාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව

දුරකථන අංකය

0714277363

මුහුණු පොත

MoratuwaBusinessSoceity

කතු හිමිකම

මොරටුව එක්සත් ව්‍යාපාරික සංගමය. සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය "කියෝශ් ටෙක්නොලොජීස්"

විද්‍යුත් තැපෑල

info@mubs.lk

Related imageImage result for white home icon gifImage result for white home icon gifImage result for white facebook icon gifImage result for white copyright icon